Theo báo cáo thị trường mới nhất của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nhiều văn bản pháp luật chính thức có hiệu lực trong quý II/2017 sẽ góp phần làm công khai, minh bạch thị trường bất động sản Việt Nam.

Hướng dẫn xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng

Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng thay thế cho Thông tư 17/2013/TT-BXD được ban hành ngày 06/02/2017.Theo đó, phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng trên cơ sở khối lượng hao phí vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát và bảng giá tương xứng đã được hướng dẫn cụ thể. Thông tư 01/2017/TT-BXD bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/04/2017.

Phương pháp kiểm toán áp dụng riêng đối với các dự án đầu tư

Từ ngày 27/4/2017, Quyết định 02/2017/QĐ-KTNN về tiến trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình buổi đầu có hiệu lực thi hành.Theo đó, bên cạnh những phương pháp kiểm toán được quy định tại quá trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, quyết định còn đưa ra 1 số phương pháp kiểm toán đối với các dự án đầu tư, cụ thể: Thuê/lấy ý kiến chuyên gia, kiểm định chất lượng công trình, định giá tài sản, kiểm tra hiện trường... ; Kiểm tra, đối chiếu với bên thứ 3 như Ban quản lý dự án, nhà thầu, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế… ; một số phương pháp kiểm toán nội dung trọng yếu có độ phức tạp (trình bày cụ thể phương pháp, thủ tục áp dụng để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán).

Bãi bỏ nhiều mẫu hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất

đây chính là nội dung nổi bật quan trọng được đề cập tại Thông tư 04/2017/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.Cụ thể, Thông tư 04/2017/TT-BTP bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT; các mẫu hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04 cũng sẽ bị bãi bỏ. Cụ thể, đó là hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất NNTT của hộ gia đình, cá nhân; Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thuê, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất; Hợp đồng mua bán, tặng cho, thuê, thế chấp tài sản gắn liền với đất hoặc căn hộ nhà chung cư; Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc bằng quyền sử dụng đất; Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất hoặc căn hộ nhà chung cư; Hợp đồng uỷ quyền. Thông tư 04/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 28/5/2017.

12 loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Ngày 08/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định 12 loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng , đơn cử như: giấy chứng nhận quyển sử dụng đất (QSDĐ) được cấp theo quy định của Luật Đất đai 1987, 1993, Luật đất đai sửa đổi 2001, Luật đất đai 2003; Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu (QSH) nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo Luật Đất đai 2013, Luật sửa đổi, bổ sung 1 số ít điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009; Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSDĐ ở được cấp theo quy định của Nghị định 60/CP và Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994; Giấy chứng nhận QSH nhà ở, QSH công trình xây dựng đã được cấp theo Pháp lệnh nhà ở 1991; Luật nhà ở 2005; Nghị định 81/2001/NĐ-CP ; Nghị định 95/2005/NĐ-CP; Giấy tờ về đất đai liên quan trường hợp được Nhà nước giao đất, thuê mướn đất, chuyển mục đích sử dụng đất sau 1/7/2004 nhưng không có Giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở theo quy định... Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 25/6/2017.

Những dự án bất động sản áp dụng sử dụng những quy định trên, để thực hiện triển khai bán hàng, khai công hay xây dựng khu nhà mẫu cũng phải dựa vào những quy định trên. Lúc Này, vẫn còn phát sinh những dự án bất động sản không áp dụng những quy định trên, mà lại lách luật để bán trước khi các giấy phép được xin xong, hoặc những dự án vẫn chưa có giấy phép đã đề ra bán trên thị trường làm cho khách hàng hoang mang lo lắng. Tham khảo 1 số dự án tốt với giấy phép đầy đủ, nhà đầu tư năng lực tài chính mạnh, được ngân hàng uy tín bão lãnh, như dự án Charmington Iris, dự án Ascent Lakeside, dự án The GoldView, dự án Riva Park,...tại khu Nam Sài Gòn.

View more random threads: