Trước đây, với quy mô sản xuất mới được mở rộng thì việc chấm đã gặp nhiều bất cập. Cùng với sự nâng cao của công nghệ, trong đó một số thiết bị chấm công thì mô hình chấm công đã điểm lấy dữ liệu từ xa đã mang lại nhiều thay đổi nhất định trong cách công chấm.

một số thứ cơ bản về máy chấm công này

Sau khi một số nhân viên thực hiện việc chấm công bằng hệ thống máy này thì nhiều thông tin về việc chấm công đó sẽ được ghi nhận lại và kết quả sữ được lưu về sau. Đối với viêc ghi chép một số thông tin được chính xác, hiệu quả thì một vài máy chấm công thông minh nhất đã và đang làm được thứ đó.

dien thoai ip grandstream

Một trong nhiều cái chính của máy chấm công là không làm mất nhiều thời gian của nhân viên, thao tác chấm công cực kỳ đơn giản, nhanh chóng và chính xác. Chúng sẽ có khả năng tự động ghi nhận toàn bộ thời điểm, thời gian cụ thể khi vào ra làm việc của từng bộ phận và cá nhân nhân viên

Vậy người ta sử dụng máy chấm công để làm gì?

–Thông tin nhân viên được quản lý một phương pháp có hệ thống

– Biết được thông tin vào ra của nhiều nhân viên

– Đưa ra mô hình chấm công tự động

– Hỗ trợ tối đa việc tính lương hiệu quả và tiện ích

Mô hình chấm công đa điểm hoạt động như thế nào?

nếu quy mô của đơn vị chỉ có vài chục người thì người quản lý có thể dễ dành kiểm soát thời gian làm việc, ai vắng mặt, ai đi làm đầy đủ, đúng giờ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là không phải chỉ quản lý mấy chục con người mà làm hàng nghìn người. Làm sao một người dù quản lý nhân sự giỏi đến mấy cũng không thể nào kiểm soát hết được những nhân viên tại trụ sở, các chi nhánh, văn phòng đại đi đi làm có đúng giờ hay không?

Do đó hệ thống chấm công không chỉ dùng để quản lý nguyên nhân viên tại một phạm vi nhất định mà cần phải hỗ trợ doanh nghiệp đó tổng hợp toàn bộ nhiều dữ liệu chấm công từ nhiều chi nhánh.

tong dai panasonic kx-tes824

Như vậy hệ thống chấm công đa điểm cách nào để có thể chấm công ghi nhận thời gian làm việc của nhân viên được thực hiện một cách tối ưu nhất

– Máy chấm công sẽ được lắp đặt tại một địa điểm hoặc chi nhánh của tổ chức bạn

– các đầu đọc này nên đặt IP xác định và sẽ kết nối đến switch mạng của hệ thống

– ở mỗi địa điểm này cần có kết nối mạng qua modem và đa số thông số như tên miền, IP,… sẽ cần được nhà quản trị hệ thống thiết lập đầy đủ.