Dịch vụ xin Giấy phép xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở

Luật Hòa Bình - HBLAW tư vấn trình tự, thủ tục và cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở đối với cá nhân, hộ gia đình...

1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

b) Bước 2: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của cá nhân đứng tên xin phép xây dựng để ký biên bản.

c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có).

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Hoàn tất hồ sơ, lập tờ trình, dự thảo giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy phép xây dựng.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân biết.
d) Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.

Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ đô thị được duyệt theo giấy phép xây dựng.
Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp quận/huyện.

3. Thành phần hồ sơ.

- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (03 bản chính theo mẫu);
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (03 bản sao hợp lệ);
- Bản vẽ thiết kế sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ trong đô thị do cá nhân tự đo vẽ, thiết kế hoặc thuê các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (03 bản chính). Bản vẽ thiết kế gồm các thành phần sau:

Tổng mặt bằng nhà ở trên lô đất, tỷ lệ 1/200÷1/500 có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới, khoảng lùi;

Họa đồ vị trí nhà ở;
-Mặt bằng các tầng, các mặt đứng chính và các mặt cắt chính của nhà ở tỷ lệ 1/100÷1/200;
-Mặt bằng, mặt cắt móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100÷1/200.
Ảnh chụp mặt đứng chính hiện trạng kèm bản vẽ hiện trạng nhà ở cũ phải thể hiện được mặt bằng các tầng, mặt cắt, mặt đứng và trình bày giải pháp tháo dỡ nhà ở cũ do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (03 bản chính nếu có);
-Trường hợp nâng tầng phải có hồ sơ khảo sát hiện trạng xác định nhà ở đủ điều kiện nâng tầng hoặc biện pháp gia cố của tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (03 bản chính);
Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân có năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng lập bản vẽ thiết kế xây dựng (03 bản sao hợp lệ).

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân .
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.
8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (có mẫu kèm theo).