Nếu bạn đang phục vụ như một quân nhân của tiểu bang New York, bạn nên cân nhắc tham gia hiệp hội thám tử NYSTBA. NYSTBA hỗ trợ quân đội nhà nước bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm đấu tranh cho các thiết bị và điều kiện làm việc tốt hơn trong các cơ quan văn phòng thám tử chuyên nghiệp, và cập nhật cho các thành viên thám tử của mình những tin tức mới nhất ảnh hưởng đến công việc của họ.

Hiệp hội thám tử tư cũng tổ chức các sự kiện kết nối lớn, nơi bạn có thể gặp một số trong số hàng ngàn quân nhân nhà nước khác thuộc tổ chức này, trao đổi tin tức và ý tưởng từ lĩnh vực này, và thậm chí có thể nghe về cơ hội cho công việc mới hoặc thăng tiến tại các văn phòng thám tử giá rẻ hà nội. Và vì tổ chức này được biên chế bởi những người lính của tiểu bang như bạn, bạn có thể chắc chắn rằng họ sẽ chiến đấu vì quyền lợi và lợi ích của các thám tử.

Hiến pháp Georgia quy định rằng mỗi quận có một cảnh sát trưởng và luật pháp chỉ định cảnh sát trưởng là giám đốc thực thi pháp luật trong quận. Trong hầu hết các quận có cảnh sát trưởng và một sở cảnh sát quận, cảnh sát trưởng đã tự nguyện từ bỏ trách nhiệm thực thi pháp luật chung cho sở cảnh sát quận, mặc dù anh ta không thể bị buộc phải làm như vậy.

Cảnh sát trưởng vẫn có thẩm quyền can thiệp vào bất kỳ nỗ lực thực thi pháp luật nào trong quận khi anh ta cảm thấy bắt buộc phải làm như vậy. Điều này bao gồm các hành động được khởi xướng bởi các đại biểu của cơ quan này đã chứng kiến sự vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp không có cảnh sát quận.

Đọc thêm bài viết:
>> Giá thuê thám tử theo dõi tại các công ty thám tử là bao nhiêu?