Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp - chứng nhận iso 45001
thúc đẩy công bằng xã hội, tăng cường việc làm bền vững. Tại sao lại như vậy?

Thứ nhất, tiêu chuẩn ISO 45001 quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, hướng dẫn sử dụng, cho phép doanh nghiệp cung cấp nơi làm việc an toàn bằng cách ngăn chặn tổn thương liên quan đến công việc và sức khỏe của người lao động.Tiếp theo, tiêu chuẩn ISO 45001 được áp dụng cho bất kỳ doanh nghiệp nào muốn triển khai và duy trì hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp để cải thiện sức khỏe và an toàn lao động, loại bỏ nguy cơ và giảm thiểu rủi ro, tận dụng cơ hội trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

ISO 45001 còn giúp một doanh nghiệp đạt được kết quả mong muốn của hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Phù hợp với chính sách quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp của tổ chức, các kết quả dự định của một hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp bao gồm:Cải tiến liên tục hiệu suất quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp;
Thực hiện các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác;
Đạt được các mục tiêu của quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp
ISO 45001được áp dụng cho mọi doanh nghiệp bất kể quy mô, loại hình và hoạt động của doanh nghiệp như thế nào. Nó có thể áp dụng cho các rủi ro của quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp dưới sự kiểm soát của doanh nghiệp, có tính đến các yếu tố như bối cảnh doanh nghiệp hoạt động và nhu cầu và mong đợi của nhân sự và các bên quan tâm khác.

ISO 45001 không quy định cụ thể các tiêu chí cụ thể về hiệu suất trong việc quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, cũng không phải là quy tắc về thiết kế hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. ISO 45001 cho phép doanh nghiệp thông qua hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp của mình, để tích hợp các khía cạnh khác về sức khỏe và an toàn.

ISO 45001 không giải quyết các vấn đề như an toàn sản phẩm, thiệt hại về tài sản hoặc tác động môi trường, những vấn đề vượt ra ngoài những rủi ro cho người lao động và các bên liên quan khác.
ISOCERT tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 45001 Uy tín chất lượng. Hàng nghìn doanh nghiệp đã được ISOCERT đánh giá và cấp chứng nhận ISO 45001. Mọi thắc mắc về giấy chứng nhận iso 45001 quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại: 0916 239 199 để được hỗ trợ.Thông tin liên hệ Hotline: 0916 239 199

Email: cskh@isocert.org.vn

OR Email: contacts@isocert.org.vn