Giấy chứng nhận iso 22000 là việc tổ chức chứng nhận đánh giá một doanh nghiệp hoặc một tổ chức áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp theo các điều khoản của tiêu chuẩn iso 22000:2018 và cấp giấy chứng nhận iso 22000 cho doanh nghiệp đó.
Tiêu chuẩn ISO 22000 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế(ISO) xây dựng tập trung vào an toàn thực phẩm. ISO 22000- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm).

Lợi ích khi đạt giấy chứng nhận iso 22000
giấy chứng nhận iso 22000
Mang lại sự tin tưởng của khách hàng về hoạt động kiểm soát mối nguy, chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm của doanh nghiệp.
Nâng cao lợi thế thương mại bằng uy tín và khả năng cạnh tranh.

Phá bỏ rào cản, xâm nhập các thị trường yêu cầu có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 22000.
Tối thiểu hóa các nguy cơ sai lỗi và rủi ro quan trọng ảnh hưởng tới an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tạo động thực cho việc cải tiến và điều chỉnh đảm bảo hiệu lực và hiệu quả.

Điều kiện giúp doanh nghiệp đạt giấy chứng nhận iso 22000

Điều kiện thứ nhất: Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2018
Điều kiện thứ 2: Thực hiện đánh giá chứng nhận ISO 22000 bởi Tổ chức chứng nhận.
Điều kiện thứ ba: Duy trì vận hành hệ thống và hiệu lực của Giấy chứng nhận ISO 22000:2018

giấy chứng nhận iso 22000