Việc thanh toán chung cư eco city sẽ được chia làm 06 đợt như sau:

- Đợt 1: Trước khi hoặc tại thời điểm hai bên ký hợp đồng này, bên mua thanh toán cho bên bán số tiền tương ứng với: 25% (Hai mươi lăm phần trăm) giá bán căn hộ;
- Đợt 2: Trong vòng 05 ngày khi xây thô xong đến sàn tầng 10, bên mua thanh toán cho bên bán tiếp số tiền tương ứng với: 20 % (Hai mươi phần trăm) giá bán căn hộ;
- Đợt 3: Trong vòng 05 ngày khi xây thô xong đến sàn tầng 20, bên mua thanh toán cho bên bán tiếp số tiền tương ứng với: 20 % (Hai mươi phần trăm) giá bán căn hộ;
- Đợt 4: Trong vòng 05 ngày khi cất nóc, bên mua thanh toán cho bên bán tiếp số tiền tương ứng với: 5 % (Năm phần trăm) giá bán căn hộ;
- Đợt 5 : Vào thời điểm 07 ngày trước khi bàn giao căn hộ, bên mua thanh toán cho bên bán với số tiền tương ứng với: 25% (Hai mươi lăm phần trăm) giá bán căn hộ.
- Đợt 6: Lúc nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ, bên mua thanh toán cho bên bán với số tiền tương ứng với 5% (Năm phần trăm) giá bán căn hộ.

Xem thêm: chung cư eco city