Ủy ban nhân dân tỉnh thành Hà Nội vừa quyết định thành lập Hội đồng giám định quy hoạch thi công Thủ đô.
Cơ quan này sẽ có nhiệm vụ thực hiện tổ chức giám định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo quy định của Luật xây dựng, Luật Quy hoạch thành phố và các văn bản pháp luật tác động, trước khi cơ quan thẩm định trình cấp có thẩm quyền coi xét, chuẩn y.
Xem thêm : Chung cư Thanh Hà Cienco 5 Hà Đông giá rẻ giá từ CĐT uy tínTheo đó, kết luận của Hội đồng giám định là một trong những cơ sở để cơ quan thẩm định tổng hợp và đề nghị cơ quan trình giám định hấp thụ.

cùng với, Hội đồng giám định quy hoạch xây dựng Thủ đô sẽ giúp việc hoàn chỉnh hơn đồ án quy hoạch, bảo đảm chất lượng và quá trình, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, trước khi trình cấp có thẩm quyền coi xét, quyết định.

Nội dung giám định của Hội đồng quy hoạch xây dựng Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 theo quy định của Luật thi công và Luật Quy hoạch đô thị cùng các văn bản liên quan.

Quyết định của Ủy ban quần chúng. # thành thị Hà Nội nêu rõ, Sở Quy hoạch-Kiến trúc tỉnh thành là cơ quan túc trực Hội đồng thẩm định có nghĩa vụ xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc của Hội đồng, trình Chủ tịch Hội đồng giám định xem xét quyết định; xác định các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thi công cấp thiết để công ty Hội đồng trước khi trình Ủy ban quần chúng thành thị duyệt Căn hộ chung cư Xuân Mai reverside


.

View more random threads: