Đây là đề án để tăng cường giao thông xuyên Á, nhưng đồng thời xây 6 con đập, các âu tàu, cảng. Không thể hiểu được rằng, tại sao xây đập lại cải tạo được con sông? Ý của họ là sông Hồng đã “chết”? Xây đập nhằm nâng mực nước lên giúp thuyền bè đi lại chỉ là một lý sự. Không thể xây đập, kể cả âu tàu lại cải tạo được giao thông, mà ngược lại nó chỉ cản trở đi lại.

>>> Xem thêm dự án Chung cư Gold Season

Trong dự án cũng nói tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành thủy sản, nhưng không hiểu cải thiện kiểu gì? Cá đến các đập có mà đập đầu vào mà chết, làm sao đi đâu được nữa. Hơn nữa, sông Thao - dòng chính của sông Hồng - tương đối bằng phẳng, độ dốc không cao, bãi sông rộng, không phải dốc như dự án nói. Độ chênh lệch đáy sông từ Lào Cai xuống Việt Trì độ 50-60 m, trên chiều dài 200 km, như vậy độ dốc quá thấp.Dự án sẽ “mọc” lên 6 thủy điện nhỏ, kiểu tuabin trục ngang, cột nước thấp với tổng công suất thiết kế là 228 MW. Đây là thủy điện nhỏ. Công suất trên chưa được 1% sản lượng điện của cả nước Việt Nam. Nên nhớ, năm 2013, Việt Nam phải dừng hơn 400 nhà máy thủy điện nhỏ, trung, vừa, vì tác động đến dòng chảy, sinh thái, phá rừng, làm cạn kiệt nguồn ngước ở hạ lưu. Bây giờ, ông lại làm đập trên một con sông lớn, để ông làm thủy điện nhỏ, thì lạ thật.

>>> Xem thêm dự án HDI Sunrise


Theo Xaluan.

View more random threads: