Phó chủ toạ UBND đô thị Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký ban hành hình định số 2270/QĐ-UBND về việc thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu thành phố mới Bắc Lãm, tỷ lệ 1/500, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội,Dự án chung cư Thanh Hà Cienco 5 Hà Đông.
Theo đó, tổng diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 41,693ha. Dân số dự định khoảng 8.900 người.

Quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch phân khu thành thị S4, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND TP phê chuẩn tại Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 16/7/2013. cùng với, xây dựng khu tỉnh thành mới đương đại, đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với các dự án căn hộ chung cư đầu tư, khu dân cư lân cận bảo đảm phát triển ổn định, vững bền. khai hoang hiệu quả sử dụng đất trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu tư và nâng cao đời sống quần chúng. # khu vực; tạo dựng bổ sung quỹ nhà ở, trường học… cho thành phố và khu vực

Về Quy hoạch tổng Bản vẽ dùng đất Dự án Thanh hà Cienco 5: Xác định chức năng sử dụng đất cho các khu đất kèm theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể cho từng ô đất, đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc phong cảnh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, đồng bộ, đương đại thích hợp Quy hoạch phân khu thành thị S4 được duyệt, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và các quy định hiện hành có thúc đẩy đảm bảo gắn kết, hài hòa với các dự án chung cư đầu tư lân cận.

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ được nghiên cứu khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo Quy chuẩn thi công Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và đồ án Quy hoạch phân khu đô thị S4. đề xuất các Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết làm cơ sở để nhà phân phối lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định và là cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch Mường Thanh Cửa Đông.